Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη θέσεων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Δείτε την προκήρυξη  εδώ