Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση για ενισχυτική διδασκαλία

Ενημέρωση για τη Πρόσκληση για ενισχυτική διδασκαλία για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες μπορείτε να δείτε εδώ.