Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407

Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 10/1/2022 έως 17/1/2022. Επίσης την σχετική αίτηση μπορείτε να την βρείτε εδώ: aitisi407