Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόθεση Δήλωση Συμμετοχής σε εξετάσεις

Οι Προπτυχιακοί και Mεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει οπωσδήποτε, για λόγους προγραμματισμού και οργάνωσης των εξετάσεων, μετά από σχετικές ανακοινώσεις των Τμημάτων και των διδασκόντων, να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στις επερχόμενες εξετάσεις.

Στην σχετική εφαρμογή στον φοιτητή και στην λίστα των μαθημάτων θα εμφανίζονται μόνο τα μαθήματα που έχει δηλώσει. Θα χρειαστεί μια απλή επιβεβαίωση ότι σκοπεύουν (ή όχι) να συμμετέχουν στην εξέταση, με όποιον τρόπο αυτή έχει αποφασιστεί ότι θα γίνει. Οι εξετάσεις στην εξεταστική περίοδο του Χειμερινού εξαμήνου 2020-21 εξάμηνο  θα γίνουν «από απόσταση».

Ο σύνδεσμος στον οποίο θα κάνουν την σχετική επιβεβαίωση οι φοιτητές, βρίσκεται στην διεύθυνση https://eforms.hmu.gr/el-gr/exam2020x (ανάλογη με αυτήν που έγινε η επιβεβαίωση κατά το εαρινό εξάμηνο). Σε κάθε περίπτωση πάντως θα κοινοποιηθεί και στην σελίδα στην οποία γίνονται οι δηλώσεις (https://student.hmu.gr).

Η διαδικασία της επιβεβαίωσης είναι εξαιρετικά απλή. Στην πράξη είναι ένα απλό click σε κάθε μάθημα στο οποίο προτίθενται να συμμετέχουν. Δίδεται επίσης η δυνατότητα στους φοιτητές να δηλώσουν ρητά ότι δεν θα συμμετέχουν κάποια εξέταση.

Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή και διαθέσιμη μέχρι τη Παρασκευή 22/1/2021.