Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σεμινάριο: Προγραμματισμός Ήχου και Εφαρμογές (τροποποίηση)

Το σεμινάριο “Προγραμματισμός Ήχου και Εφαρμογές” του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών θα ξεκινήσει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 12:00-16:00 εκτάκτως διαδικτυακά. Στη συνέχεια θα γίνεται κάθε Παρασκευή στις 12:00-16:00 (ξεκινώντας από τις 23 Οκτωβρίου). Τα μαθήματα θα γίνονται κατά βάση στην “Αίθουσα Μουσικής Πληροφορικής“, όμως παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ελέγχουν εβδομαδιαία τα μέσα επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για πιθανές αλλαγές στους χώρους και τρόπους διδασκαλίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην πρώτη συνάντηση, την
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 12:00-16:00

στέλνοντας email στον διδάσκοντα, Μάξιμο Καλιακάτσο-Παπακώστα (maximoskalpap@gmail.com) για περισσότερες πληροφορίες.

Μετά το πρώτο εξ αποστάσεως σεμινάριο, θα δοθούν οδηγίες για τα επόμενα μαθήματα και για τις δια ζώσης συναντήσεις.

Λίγα λόγια για το σεμινάριο:

Στο  σεμινάριο αυτό δίνεται  μία ευρεία επισκόπηση εργαλείων προγραμματισμού ήχου και μουσικής, με έμφαση σε ενδιαφέρουσες σύγχρονες εφαρμογές, προσφέροντας μια ομαλή εισαγωγή σε ζητήματα που,  ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν αποκτήσει μεγάλο επιστημονικό και τεχνολογικό βάθος. Η ύλη του μαθήματος είναι ευρεία, όμως χρησιμοποιούνται κατά βάση προγραμματιστικά εργαλεία πρωτοτυποποίησης που η χρήση τους είναι απλή  (π.χ. PureData, Processing, Music21, Octave), ενώ σε ένα τμήμα του σεμιναρίου υπάρχει εμβάθυνση σε πιο απαιτητικά και αποτελεσματικά εργαλεία που επιτρέπουν ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών.  Αρχικά γίνεται εστίαση σε απαραίτητα στοιχεία της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, μέσα από εφαρμογές μη-πραγματικού χρόνου, στη συνέχεια γίνεται εισαγωγή σε διαδραστικές εφαρμογές ήχου ενώ γίνεται αναφορά και σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για επεξεργασία δειγμάτων ήχου και συμβολικής μουσικής. Τέλος , γίνεται μια εισαγωγή σε εργαλεία προγραμματισμού ήχου που επιτρέπουν την ανάπτυξη εφαρμογών εμπορικού επιπέδου(π.χ.  αυτοτελείς εφαρμογές ή VST-plugins) και σε διάφορες συσκευές (π.χ. iOS και Android). Η εξέταση γίνεται αποκλειστικά με εργασία πάνω σε ένα project που ενδιαφέρει την/τον φοιτήτρια/τή, π.χ. στην κατασκευή ολοκληρωμένης μουσική εφαρμογής για iOS & Android ή την ανάπτυξη πλήρως λειτουργικού VST-plugin.