Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τρίτη Ανακοίνωση για την Εξ΄ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων : Φυσική των Ταλαντώσεων και των Κυμάτων – ΕΛΜΕΠΑ Φυσική Κυματική – ΤΕΙ Κρήτης.

Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει με την πλατφόρμα eclass (ξεχωριστή για ΕΛΜΕΠΑ και ΤΕΙ). Συστήνεται ισχυρά η χρήση laptop με μικρόφωνο και κάμερα και με σύνδεση στο διαδύκτιο τύπου ethernet.

Έχετε το δικαίωμα χρήσης λευκού χαρτιού και μολυβιού για να κάνετε πρόχειρες πράξεις στο τραπέζι που εργάζεσθε.

Τα θέματα θα αναρτηθούν στο τομέα Ασκήσεις (αριστερό μέρος πλατφόρμας)

  • στις 13:00 την Παρασκευή 25.09.2020 για τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ
  • στις 13:30 την Παρασκευή 25.09.2020 για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Κρήτης

Για να συμμετέχετε στις εξετάσεις πρέπει:

α) Να ανοίξετε την τηλεσυνεργασία του eclass του αντίστοιχου μαθήματος (έχει σταλεί μήνυμα στους φοιτητές που έχουν εγγραφεί) το αργότερο στις 12:35 με ανοιχτό μικρόφωνο και κάμερα για τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ και στις 13:10 για τους φοιτητές του ΤΕΙ

β) Η πιστοποίησή σας θα γίνει με την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα στην κάμερα

γ) Θα έχετε την κάμερα και το μικρόφωνο ανοιχτό καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης

δ) Δεν θα αποχωρείτε από την εξέταση αυτοβούλως αλλά με άδεια

ε) Τα θέματα είναι 25 πολλαπλής επιλογής μιας ορθής απάντησης και είναι ισοδύναμα. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης είναι 75 λεπτά και έχετε δικαίωμα μέχρι μια φορά να επανέλθετε σε ερώτηση που δεν απαντήσατε. Η βαθμολόγηση είναι αυτόματη.

στ) Τα θέματα επιλέγονται τυχαία από βάση δεδομένων και είναι διαφορετικά για κάθε εξεταζόμενο.

Καλή Επιτυχία!

Ο Καθηγητής σας,

Νεκτάριος Παπαδογιάννης