Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Xορήγηση Στεγαστικού Επιδόματος Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 – 2022 υποβάλλονται μέσω της Πλατφόρμας του Στεγαστικού Επιδόματος, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στη διεύθυνση:

https://stegastiko.minedu.gov.gr/

 από την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

Για την είσοδο των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε., για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

  

Για να ολοκληρωθεί το αίτημα στεγαστικού επιδόματος, απαιτείται υποχρεωτικά και σωστά, η συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο, του αριθμού (IBAN) του τραπεζικού βιβλιαρίου του δικαιούχου. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση ο δικαιούχος του τραπεζικού βιβλιαρίου να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον δικαιούχο του στεγαστικού επιδόματος, δηλαδή το άτομο με τους κωδικούς taxisnet του οποίου πραγματοποιείται η εισαγωγή στην πλατφόρμα του στεγαστικού επιδόματος. 

 

Οι δικαιούχοι του Στεγαστικού Επιδόματος θα μπορούν παράλληλα, να προσκομίζουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ζητούνται και εάν ζητούνται (μετά την «Ολοκλήρωση» της κατάθεσης της Αίτησης»), από την «Αξιολόγηση της Αίτησης της Πλατφόρμας του Υπ. Παιδείας», στην διεύθυνση:

———————————————-

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε. Δασκαλάκη 1

Περιβόλια

74100 Ρέθυμνο Κρήτη

(υπόψιν Πούλου Ευσταθία)

———————————————————————-

Τηλ. επικ: 2831021913 mail:efpoulou@hmu.gr

 

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της Αίτησης (για κατάθεση συμπληρωματικών εντύπων), όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του δικαιούχου και όλα τα έντυπα που κατατίθενται στη Φοιτητική Μέριμνα (βλέπε συνημμένα).

 

Παρακαλούμε εκτυπώστε και προσκομίστε την «Αξιολόγηση της Αίτησής σας από την Πλατφόρμα του Υπ. Παιδείας» και φροντίστε να έχετε συγκεντρώσει όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, γιατί ελλιπή δεν θα παραλαμβάνονται.

ΑΙΤΗΣΗ για ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

ΚΥΠΡΙΟΙ- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ